Home

image

Dr. mr. drs. D.S. Rambocus

LETSELSCHADE
ZW, WW, WAO
WIA, WAJONG

D.S. Rambocus is gespecialiseerd in het beoordelen, vaststellen en verhalen van letselschade en in de behandeling van sociaalrechtelijke zaken, zoals de Ziektewet, de WAO, de WIA en de Wajong.

Door de eigen deskundigheid en ervaring als huisarts, verzekeringsarts, jurist letselschade, en extra deskundigheid op het gebied van de medisch-juridische causaliteit (promotie in 1999), kan direct tijdens het eerste consult een inschatting gemaakt worden over de aansprakelijkheid en de te verhalen schade. Hierna kunt u beslissen over de voorzetting van de zaak.

De aanpak is vanaf het eerste moment medisch en juridisch verantwoord, actief, integraal, consequent en consistent. U wordt daarbij steeds geïnformeerd over de vorderingen. Het bureau schakelt zonodig ook deskundigen in, in samenspraak met u en de wederpartij.